Kalender

Categories:
select
Beschrijving
24 april 2017 Meivakantie (in april)
27 april 2017 Koningsdag
1 mei 2017 Luizencontrole

We bewaken onze kwaliteit via een systeem van zelfevaluatie. Regelmatig nemen wij vragenlijsten af, die ons antwoord geven op de vraag of wij nog de juiste dingen doen, of we ze willen veranderen en waar voor ons de verbeterpunten liggen. In onderstaande documenten vindt u een deel van de uitslagen van deze zelfevaluatie.

Tevredenheidsonderzoek kinderen 2017
Tevredenheidsonderzoek ouders 2015.pdf
SOP Wilgenburg okt 2014.docx (schoolondersteuningsprofiel)

Ook willen we aangeven hoe wij omgaan met klachten en andere problemen. Hieronder een aantal afspraken die gemaakt zijn binnen Catent, de stichting waartoe we behoren.
Meldcode_2013.pdf
Gedragscode-2013.pdf
Klachtenregeling 2013 getekend.pdf

In juni 2015 hebben we inspectiebezoek gehad. Hieronder vindt u het volledige rapport.

Inspectierapport Wilgenburg 2015.pdf

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie@wilgenburg.nl
T 038 - 453 3955