Kalender

Categories:
select
Beschrijving
24 juli 2017 Zomervakantie
6 september 2017 Luizencontrole
27 september 2017 Start kinderpostzegels

Schoolgids en schoolplan

Op deze pagina vindt u de schoolgids, waarin in 1 document het reilen en zeilen van de school wordt beschreven.
Daarnaast vindt u hier onze plannen voor de komende jaren en voor het lopende kalenderjaar.

schoolgids 2016-2017

schoolplan 2016-2020

onderwijskundig jaarplan 2016

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie@wilgenburg.nl
T 038 - 453 3955