Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
21 december 2017 Kerstviering op school
25 december 2017 Kerstvakantie
8 januari 2018 Luizencontrole

Schoolgids en schoolplan

Op deze pagina vindt u de schoolgids, waarin in 1 document het reilen en zeilen van de school wordt beschreven.
Daarnaast vindt u hier onze plannen voor de komende jaren en voor het lopende kalenderjaar.

schoolgids 2017-2018

schoolplan 2016-2020

Jaarplan 2017.pdf

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie@wilgenburg.nl
T 038 - 453 3955