Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

Omgeving

Kunst en cultuur op de agenda

 
We zijn er heel trots op, wij zijn cultuurschool in fase 3. Dat betekent dat het cultuuraanbod zover geïntegreerd is in het onderwijs, dat we ons cultuurschool mogen noemen. We hebben een 4 jaarlijkse cyclus waarin dans, drama, beeldende vorming en muziek aan de orde komen. We besteden veel aandacht aan het procesgericht werken, waarbij we minder accent leggen op het eindproduct, maar meer op het inzetten van je creativiteit om te komen tot een beter eindresultaat. We maken de Zwolse cultuur onderdeel van het plan, waarmee we de omgeving van de kinderen dichterbij brengen en meer tot leven laten komen. Bezoekjes aan de Zwolse musea, de Sassenpoort en het HCO maken deel uit van het plan.  Het cultuurbeleidsplan ligt op school ter inzage.

Actief burgerschap en sociale integratie

Kinderen en hun directe leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De term burgerschap richt zich dan ook op die verbintenis. De kinderen leren burgerschap van volwassenen in hun omgeving. Goed voorbeeldgedrag is daarin belangrijk. Ook bij ons op school is er aandacht voor burgerschapskunde:
- kinderen groeien op in een culturele maatschappij en leren op school hoe je begrip kunt opbrengen voor elkaar.
- kinderen worden uitgedaagd om na te denken over hun rol als burger in de Nederlandse samenleving, hoe  
  deze in elkaar steekt en welke belangen er spelen.
- kinderen leren hoe je je in kunt zetten voor de maatschappij. 

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955