Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

Het kind als uitgangspunt

Kinderen verschillen onderling in aanleg en de manier waarop ze leren. Daar houden we rekening mee. We stemmen de lesstof en instructie af op de behoefte van de leerlingen en zorgen ervoor dat kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. We maken gebruik van een instructietafel en leren kinderen zelfstandig werken, wat al start bij groep 1.

 

Oog voor wat een kind nodig heeft

Zo zorgen we voor extra woordenschattraining, zorgen we waar nodig voor een ‘tweede leerweg‘ en werken we in de kleuterbouw met de kleine kring, waarin kleuters extra aandacht krijgen. Het gaat bij extra ondersteuning niet alleen om kinderen die minder snel dan gemiddeld leren. Ook kinderen die sneller dan gemiddeld leren hebben extra aandacht nodig. We onderzoeken samen met het kind en met u waar het behoefte aan heeft en hoe we die kunnen invullen.

Samen doelen behalen

We werken handelingsgericht. Deze positieve benadering gaat uit van wat het kind nodig heeft van de leerkracht om gestelde doelen te halen. We zetten onze ideeën om in concreet handelen en is meer dan een plannetje:
* we kijken wat uw kind nodig heeft van de leerkracht.
* we zijn sterk in oplossingsgericht denken en handelen.
* we gebruiken uw ervaringsdeskundigheid en die van het kind in het onderwijs.


De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955