Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

Identiteit

Katholieke school met ruimte voor iedereen

De Wilgenburg is een open katholieke school, die ruimte biedt aan alle geloofsovertuigingen. Dat betekent dat we als katholieke school ook aandacht hebben voor interreligieus onderwijs. We vieren graag, dat is een kenmerk van het katholieke geloof. Kerstmis, advent, carnaval en Pasen zijn voorbeelden van onze vieringen in de school. Daarnaast zorgen we ervoor, dat er in elke groep aandacht besteed wordt aan vieren, zowel fijne gebeurtenissen als verdrietige.

Normen en waarden

In het onderwijs op de Wilgenburg maken we gebruik van verhalen, rituelen, symbolen en gebruiken die voortkomen uit onze katholieke grondslag. Dit vullen we aan met de kanjertraining en een uitgebreid cultureel aanbod. Zo vieren, delen, leren en dienen we samen en bouwen met elkaar aan een omgeving die ons stimuleert en vormt tot goede, respectvolle en meelevende mensen die hun verantwoordelijkheid nemen in onze maatschappij.

Godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming

In de catecheselessen maken wij gebruik van het methodeaanbod van ‘Trefwoord’. Dit is een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming en sluit goed aan bij de identiteit van onze school. De methode biedt herkenbare bouwstenen voor de christelijke waarden en normen. De bijbelverhalen sluiten aan bij de tijd waarin we leven, waardoor ze een zinvolle plek krijgen in het leven van onze kinderen. We doen daarnaast jaarlijks mee aan het Vastenactieproject. Dit is een project waarbij we iets willen betekenen voor onze medemensen, dichtbij huis. 

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955