Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

Missie en visie

Missie

Onze missie omschrijft wat we willen bereiken met het onderwijs op de Wilgenburg. Dat is: elk kind passend onderwijs bieden en de gelegenheid geven zich tot een  respectvol en volwaardig kind in onze maatschappij te ontwikkelen. In het verlengde van onze missie ligt ons motto: Op de Wilgenburg komen kinderen tot bloei!

Visie

In onze visie omschrijven we onze zienswijze op onderwijs en de manier waarop we onze doelen willen bereiken. We kiezen daarbij voor een aantal uitgangspunten:
  • Kinderen krijgen inzicht in de leerdoelen en hun sterke en zwakke kanten. Hierdoor vinden ze de motivatie om hun eigen leerproces te sturen.
  • Coöperatief werken loopt als rode draad door de school.
  • Op onze Kanjerschool leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan.
  • Ouders merken dat de school een partner is in de opvoeding van hun kind(eren).
  • Ouders en school werken samen.

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955