Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

Onderwijsaanbod

Wij bieden onderwijs, waar we oprecht trots op zijn. De school staat goed aangeschreven en heeft een goede naam in de wijk. De rust die er heerst in de school tijdens werkuren, wordt door veel ouders als heel positief ervaren. En met recht, en wij doen daar dagelijks ons best voor. We gaan uit van de volgende aspecten:

Rust en regelmaat zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ook voorspelbaarheid is een kernwaarde in onze school. De keuze van onze methodieken is hier mede op gestoeld. De Kanjer training is hier een goed voorbeeld van. Voor uitgebreide informatie over de methodieken kunt u onze schoolgids bekijken.

De zorg rondom uw kind is goed geregeld. We hebben een duidelijke structuur, waarmee we alle leerlingen de aandacht geven die zij nodig hebben. Dit is op meerdere niveaus goed geregeld, zowel binnen de groep, de school als binnen de Stichting Catent. Wanneer het nodig is, kunnen we een beroep doen op onze eigen orthopedagoge, die zeer nauw samenwerkt met onze school.

Maar bovenal werken we aan:
 - je gedrag, hoe je jezelf ontwikkelt en hoe je het best functioneert in de groep.
 - je eigen verantwoordelijkheid en de wijze waarop je leert.
 - je zelfstandigheid.
 - je creativiteit.

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955