Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

Organisatie

Schooltijden

We hanteren het 5-gelijke -dagen rooster. Elke schooldag begint om 08.30 uur en duurt tot 14.00 uur. De tijden gelden voor alle leerlingen. Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig en hoeven nog niet alle dagen naar school. 

Onze groepen

Het liefst zorgen we voor alle kinderen voor een ideale groepssamenstelling. Bij het formeren van groepen kijken we naar verschillende aspecten.
  • aantal leerlingen.
  • aantal zorgleerlingen.
  • aantal jongens - meisjes.

We streven naar kleine groepen, al is soms een groep van 32 beter te handelen dan een groep van 20 met veel zorgleerlingen.  Bij grote groepen die we moeten splitsen maken we gebruik van het protocol samenvoegen en splitsen

 

 

Buitenschoolse opvang

We werken samen met Prokino, kinderopvang. U vindt op de website www.prokino.nl/kinderopvang/zwolle/plons-wilgenburg/home  meer informatie over de organisatie.
In ons gebouw hebben zij meerdere lokalen ter beschikking om kinderen op te vangen, voor - tijdens - en na school.

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955