Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

Zorg

Alle kinderen in beeld

Uw kind is onze zorg. We volgen uw kind gedurende die 8 jaar dat het bij ons op school zit nauwkeurig, zowel sociaal emotioneel als cognitief. Wanneer we iets constateren, zullen we u als ouders zo snel mogelijk uitnodigen om hier met ons over te praten. Wanneer wij als school met u samenwerken, kunnen we sneller zorgen voor eventuele passende oplossingen. Wanneer u iets met ons wil bespreken, horen we dit graag zo snel mogelijk.
 

 

Onderwijs op maat

We gaan uit van wat een kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. Dit betekent dat we inspelen op de behoeften die kinderen hebben. Bij specifieke problemen, zoals problemen met rekenen, lezen, taal of spelling of afwijkend sociaal-emotioneel gedrag bieden we extra begeleiding en zorg. De manier waarop we dit op de Wilgenburg hebben geregeld, staat uitgebreid beschreven in onze schoolgids.

 

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955