Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
24 februari 2020 Carnaval
24 februari 2020 Luizencontrole

 

De Wilgenburg is een katholieke basisschool in Zwolle Noord in de wijk de Aa-landen die uitgroeit tot brede pedagogische basisvoorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons onderwijsaanbod is afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. 

Doelgericht en afwisselend

Op de Wilgenburg gaan we uit van wat een kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. We wisselen leerkrachtgebonden lessen af met zelfstandig werken en coöperatieve werkvormen. 

Veilig en respectvol

Als gecertificeerde Kanjerschool zorgen we op een effectieve manier voor een veilig klimaat waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. We stimuleren actief de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij de kinderen.

Voor kinderen én ouders

Onze school ontwikkelt zich tot een brede pedagogische basisvoorziening, waarbij we ons richten op de behoeften van ouders en kinderen op gebied van zorg, preventie, ontmoeting en opvoedingsondersteuning. We werken hiervoor samen met verschillende organisaties.

Groeiende school

Het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met 243 leerlingen, verdeeld over tien groepen waarvan drie kleutergroepen. In de afgelopen vijf jaar is de school met ruim 11% leerlingen gegroeid. Onze school is een afspiegeling van de bevolking in de wijk. 

Deel van een groter geheel

De Wilgenburg is aangesloten bij Catent. Dit is een stichting voor onderwijs en begeleiding en het bevoegd gezag van 34 scholen voor basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs. www.catent.nl


De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955