Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

GROEP 1/2C 

Beste ouders/verzorgers,      

                                                     

 

Op deze flyer vindt u beknopt informatie.

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich prettig voelt bij ons op school. We proberen door structuur te bieden, situaties te creëren, waarbij kinderen zich veilig voelen. Hierdoor kan een kind zich ontwikkelen in een positieve sfeer.

Wij werken met thema’s die aansluiten bij de belangstelling van het kind. De activiteiten die in het teken staan van de thema’s en dagelijks aan de orde komen zijn;

 

Kring

 

De groep start de dag όf in de kring όf met een ‘inloop’. Bij een inloop kunt u even meespelen met uw kind tot 8.30 uur.

In de kring wordt bv een verhaal voorgelezen en de kinderen krijgen de gelegenheid om zelf iets te vertellen. Verder worden er stimulerende taal-/rekenactiviteiten gedaan en krijgen de kinderen instructie voor de werkles.

 

Werken en spelen

 

Hieronder verstaan we activiteiten aan de tafel, maar ook spelen in de hoeken en spelen op de grond.

De kinderen mogen een activiteit kiezen m.b.v. kaartjes met picto’s. Er staan wekelijks 2 of 3 verplichte opdrachten ( met ontwikkelingsdoel) centraal. Met het planbord kan het kind zelf plannen wanneer het die opdrachten gaat doen; zo bevorderen we de zelfstandigheid en krijgt ieder kind ruim de gelegenheid om vrij te spelen en te werken.

 

Muziek

 

De muziekles start met een lied dat aansluit bij het thema. De les bevat verder een onderdeel ritmiek; de verschillende muziekonderdelen (hoog/laag, vlug/langzaam) ervaren en erop bewegen. Ook het gevoel voor maat en ritme komt aan de orde. De kinderen maken kennis met verschillende instrumenten en dansvormen.

 

Gym, spellessen en buitenspel

 

In het speellokaal vinden bij slecht weer de gym- en spellessen plaats. Deze hebben als doel de grove motoriek te stimuleren. Tijdens de spelles worden er zang-, dans- en tikspelen gedaan in de sfeer van het thema.

Bij goed weer spelen de kinderen buiten op het plein. Hierbij speelt ook het sociale aspect een grote rol.

 

 

Spelen is leren en leren is spelen

 

We bieden de kinderen verschillende situaties aan zodat ze ervaring opdoen die hun ontwikkeling stimuleren.  

 

 

·         cognitieve ontwikkeling

·         taalontwikkeling

·         rekenontwikkeling

·         zelfstandigheid

·         concentratievermogen

 

Leerlingvolgsysteem

 

Van ieder kind houden we een dossier bij en noteren resultaten van werk. Ook nemen we cito-toetsen af.

De scores worden besproken met de ouders tijdens een 10-min.gesprek.

Kinderen die extra uitdaging nodig hebben of juist wat meer ondersteuning kunnen gebruiken krijgen dit zoveel mogelijk in kleine groepjes aangeboden.

 

 

Kanjertraining

 

 
                             

                                   Pestvogel               Aap                   Konijn                Tijger=kanjer

 

Met de hele school werken we met de Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd om deze training te mogen geven

Het doel van deze methode is de kinderen positief over zichzelf en de anderen leren denken en handelen.

Hierbij stimuleren we een positief sociaal klimaat in de klas.

De 4 dieren met hun petten; tijger (wit), aap (rood), konijn (geel), en pestvogel(zwart) staan centraal in het verhaal. De kinderen leren a.d.h.v. het dierengedrag, hun eigen en dat van een ander te herkennen en evt. te corrigeren.


De basisregels van de Kanjertraining die in alle groepen gehanteerd worden:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We lachen niet uit
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand doet zielig

 

 

Katechese

 

 

Wij werken via projectlijnen aan katechese. Een project duurt 1 week. Meestal gebeurt dit aan de hand van een prentenboek en staat een thema centraal.

Bijvoorbeeld het thema groeienderwijs, waarin het gaat over; groter worden, leren durven dingen alleen te doen, leren van elkaar en groeien gaat door.

 

 


 

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955