Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee
Binnenkomst

We beginnen om 8.30uur met de lessen. Wilt u zorgen dat uw kind er voor 8.30 uur is? Om 8.20uur gaan de deuren van de school open. Op maandag starten wij in de kring, op dinsdag en donderdag starten wij met stillezen en op woensdag en vrijdag met de inloop. Wilt u een gesprek met de leerkracht? Dit kunt u ’s ochtends kort aangeven. We proberen dan op zo kort mogelijke termijn een afspraak met u te plannen. Voor korte, belangrijke mededelingen kunt u ook ’s ochtends een briefje afgeven.

 

Leerkrachten

 

Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Marie in de groep, op de overige dagen is juf Amanda er.

 

Verjaardag

 

In groep 3 vieren we ’s ochtends meteen de verjaardagen. Als u wilt, kunt u daarbij blijven. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Het trakteren doen we later, om ongeveer 9.50 uur, vlak voor het eten.

 

Eten en drinken

 

Om 10.15 en 12.15 is er pauze. Donderdag en vrijdag zijn onze fruitdagen, wilt u dan fruit meegeven? Eten wat nog niet op is, mogen de kinderen tijdens het buitenspelen verder op eten. Geef uw kind niet te weinig, maar zeker ook niet te veel eten mee!

 

Materiaal

 

De kinderen nemen allemaal van huis uit een stoffen etui mee en wij zorgen op school voor de inhoud.

Op maandag en vrijdag gaan we gymmen in de gymzaal aan de Waallaan. De kinderen moeten dan gymkleren meenemen. Zorgt u ook voor gymschoenen die uw kind gemakkelijk zelf kan aan- en uittrekken, bijvoorbeeld met klittenband? Balletschoenen zijn niet geschikt, omdat de kinderen daarmee snel uitglijden. De gymkleren nemen de kinderen na de gymles op vrijdag weer mee naar huis.

Iedere vrijdag krijgt uw kind een  mapje mee naar huis, met hierin gemaakt werk, brieven en regelmatig ook leesbladen. Het is van belang dat u ook thuis regelmatig met uw kind leest. Pakt u dus in het weekend regelmatig het leesblad erbij.

 

Vakken

 

Lezen/spelling

In groep 3 leren de kinderen lezen en schrijven. Tot de kerst worden de klankzuivere woorden aangeleerd (woorden die je schrijft zoals je ze hoort, bijvoorbeeld: maan, snoer, rits), na de kerst komen ook de niet-klankzuivere woorden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woorden met nk of ng. We gebruiken de methode Veilig Leren Lezen voor ons lees- en schrijfonderwijs.

 

Ook maken we gebruik van de methode van Jose Schraven voor spelling.

Neemt u ook eens een kijkje op de site van www.veiliglerenlezen.nl. Dat is de site van onze leesmethode met leuke tips en wetenswaardigheden voor ouders.

Het is goed en leuk om betrokken te zijn bij de leesontwikkeling van uw kind, bezoekjes aan de bibliotheek zijn dan ook zeker aan te raden, net zoals thuis samen lezen.

 

Rekenen

 

We starten met een oriëntatie op de getallen tot en met 10. Uiteindelijk zullen de sommen tot en met 10 geautomatiseerd moeten worden.

Verder volgt er een oriëntatie op de bewerkingen tot en met 20 en op de getallen tot 100.

 

Schrijven

 

We schrijven in groep 3 in schrijfletters. Bij het schrijven is de pengreep erg belangrijk, wij willen u vragen hier thuis ook op te letten!

 

De kinderen schrijven met een driehoekig potlood. 

 

Expressie

 

We hebben gekozen voor een crea-middag op woensdag en donderdag. Dan gaan we knutselen en/of tekenen.

Op donderdagmiddag hebben we ook muziek/drama op het programma staan. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen en actuele thema’s, zoals herfst en Sinterklaas.

 

 

Kanjertraining

                            

 

Met de hele school werken we met de Kanjertraining. De basisregels van de Kanjertraining die in alle groepen gehanteerd worden zijn:

•         We vertrouwen elkaar

•         We helpen elkaar

•         We lachen niet uit

•         Niemand speelt de baas

•         Niemand doet zielig

Wekelijks hebben we in de klas een les van de Kanjertraining aan de hand van een verhaal.

 

Catechese/Trefwoord

 

Dagelijks gebruiken we Trefwoord. In de klas besteden wij aandacht aan de christelijke feesten, zoals Kerst. Vieringen houden wij op school.

 

 

 

Wereldoriëntatie

 

De onderwerpen van wereldoriëntatie staan dicht bij de kinderen en hun belevingswereld. We kijken één keer in de week naar Huisje Boompje Beestje (SchoolTV).


De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955