Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

    

Beste ouders/ verzorgers,

 

Uw kind zit nu in groep 4. U vindt het vast prettig te weten wat uw kind dit schooljaar te wachten staat. Daarom treft u hieronder allerlei informatie aan over het leerjaar in groep 4.

 

Afspraken

 

Binnenkomst

Als de kinderen op maandag, woensdag en vrijdag de klas binnenkomen, pakken zij hun stilleesboek en gaan lekker lezen. Op dinsdag en donderdag beginnen we met de inloop.

 

Inloop

Iedere dinsdagochtend en donderdagochtend beginnen we met de inloop. Dit is vanaf 8.20 uur tot 8.40 uur. Als de kinderen binnenkomen, pakken ze iets uit de kast of uit hun la en mogen ze zelf een plek kiezen waar ze deze activiteit gaan doen.

 

Klassendienst

Iedere week is er een groepje kinderen klassendienst. Dit betekent dat zij voornamelijk na schooltijd helpen in de klas met bijvoorbeeld vegen, ramen sluiten of computers afsluiten. Als ze een keertje niet kunnen, is dat geen probleem. Ze kunnen de dag ervoor iemand anders uit de klas regelen om hun taken over te nemen.

 

Wc-bezoek

De kinderen zijn nu groot genoeg om het wc-bezoek zoveel mogelijk te beperken tot voor/ na de les en in de pauze. Zo worden de lessen zo min mogelijk onderbroken. In noodgevallen mogen zij natuurlijk wel naar het toilet.

 

Gymnastiek

Op maandag en woensdag hebben de kinderen gym.

Hiervoor hebben de kinderen sportkleding en sportschoenen met een witte zool nodig.

Lang haar moet in een staart.

 

Vakken

 

Taal  

We gebruiken de methode ‘Taal-Actief’.

Deze methode is opgebouwd uit 8 thema’s van elk 4 weken. De uitwerking van deze thema’s sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen. Met Taal Actief werken alle kinderen op hun eigen niveau. Bij de taalessen is elk lesdoel op drie niveaus uitgewerkt.

Bij ieder thema worden ook woorden aangeleerd om zo hun woordenschat uit te breiden. Ieder thema sluit af met een toets.

 

Spelling

Het spellingsprogramma volgt dezelfde thema’s als het taalprogramma. Er is voortdurend wisselwerking tussen het leren van woorden, zinnen en teksten en het correct leren schrijven ervan.

Met Taal Actief werken alle kinderen op hun eigen niveau. In het werkboek spelling is elk lesdoel op drie niveaus uitgewerkt.

Ook kunnen de kinderen, op school en thuis, extra oefenen met Bloon.

De spellingsregels die de kinderen in groep 3 hebben gehad worden in groep 4 herhaald en uitgebreid (methode ‘Zo leer je kinderen spellen’).

 

Lezen

We oefenen het technisch lezen d.m.v.; stillezen, duo lezen (tweetallen met een maatje uit groep 8) en klassikaal lezen.  Om het lezen goed onder de knie te krijgen is veel oefening nodig.

Alleen op school lezen is niet genoeg. Uw kind zal er veel baat bij hebben als er ook thuis regelmatig wordt gelezen.

Ga met uw kind naar de bibliotheek en zoek samen een boek uit dat aansluit bij het leesniveau en belangstelling van uw kind. Het lenen van boeken is gratis!

Vraag aan de leerkracht op welk AVI-niveau uw kind leest. Op de bibliotheekboeken vindt u de AVI-gegevens.

Probeer samen met uw kind minimaal 10 minuten per dag te lezen.

U zult zien dat het lezen zo met sprongen vooruit gaat, en daarmee het leesplezier.

Verder werken we met groepjes uit de methode leesparade.

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip.

Ook houdt ieder kind dit jaar een boekbespreking.

Het technisch lezen van woorden wordt in januari en juni getoetst.

De DMT toets (drie minuten toets)

 

 Rekenen

We gebruiken de methode ‘Wereld in getallen’

In groep 4 beginnen we met het automatiseren t/m 20.

De kinderen maken kennis met de getallen tot 100 en leren optellen en aftrekken t/m 100.

Ook de tafels 1 t/m 10 worden aangeleerd. Het is van groot belang dat de kinderen de tafels oefenen en blijven herhalen.

In de projecttaken wordt geoefend met meten, tijd, geld en grafieken. De hele, halve en kwart uren van de klok komen aan bod.

 

Schrijven

Hiervoor gebruiken we de methode ‘Pennenstreken’

In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd.

Ook dit jaar is de vulpen (zelf aanschaffen) weer van belang. Het is toegestaan om een Stabilo (met de gebogen achterkant) met blauwe vullingen te gebruiken. De vullingen voor de vulpen krijgen de kinderen van school, de vullingen voor de Stabilo zijn voor eigen rekening.

 

Geschiedenis

Geschiedenis is een onderdeel van de algemene vorming.

Wij gebruiken de Methode; Bij de tijd.

De kinderen werken met lesboek en werkbladen.

 

Natuur

We gebruiken de methode ‘Natuurlijk’

In 8 blokken leren de kinderen over de natuur. Met behulp van werkbladen en werkboeken verwerken ze de lesstof.

 

Verkeer

Hiervoor gebruiken we de methode ‘Wegwijs’. Hier wordt in 5 thema’s veilig gedrag aangeleerd in het verkeer.

 

Sociaal- emotionele ontwikkeling

De ‘Kanjertraining’

De kanjerlessen die we geven in groep 4 komen uit het kleine kanjer boek en Max en de klas. We werken aan het vertrouwen in de klas. Dit doen we o.a. met lichamelijke oefeningen.

We hanteren de volgende afspraken in de klas:

We vertrouwen elkaar

We helpen elkaar

Niemand speelt de baas

Niemand lacht uit

Niemand doet zielig

 

 

En verder

We doen natuurlijk nog veel meer op school zoals handvaardigheid, catechese (Trefwoord), muziek, tekenen, gymnastiek, drama etc.

 

 

De Jaargids

 

In de jaargids die u van onze website (www.wilgenburg.nl) kunt downloaden staat nog veel meer informatie die voor u belangrijk is. Over tien-minuten-gesprekken, rapporten, vakanties, de organisatie van de school, enzovoort.

Op de jaarkalender staan belangrijke data zoals de data van de 10-minutengesprekken of showtime.

 
Heeft u vragen, stel ze gerust. U bent altijd

Van harte welkom!

 

Met vriendelijke groet,

De leerkrachten van groep 4.

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955