Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

 

 

 Beste ouders / verzorgers,

 

Uw kind zit nu in groep 7. U vindt het vast prettig te weten wat uw kind dit schooljaar te wachten staat. Daarom krijgt u deze informatie flyer over groep 7.


Afspraken:

De kinderen hangen hun jas aan de kapstok naast de klas en zetten hun tas bovenop de kapstok.

De kinderen wachten bij de deur totdat de leerkracht ze met een hand goedemorgen wenst.

Bij binnenkomst op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag starten de kinderen om 08:30 uur met stillezen.

Op donderdag is er vanaf 08:20 uur tot 08:45 uur tijd om met elkaar een spelletje te spelen.

Het eten en drinken van de kinderen blijft in de tas aan de kapstok.

Op donderdag- en vrijdagochtend nuttigen we om 10 uur fruit! Koek en andere tussendoortjes worden weer mee naar huis gegeven.

Afwezigheid dient u voor half 9 te melden via: 038-4533955

U bent altijd van harte welkom. Voor iets korts kunt u mij altijd voor of na de les aanspreken. Wilt u een uitgebreider gesprek, maakt u dan met mij even een afspraak.

 

Vakken:


Rekenen

Methode: Wereld in getallen 

Per week krijgen de kinderen 3 rekentaken en één projecttaak. In de rekentaak komen onder meer aan de orde: werken met getallen t/m 1.000.000, cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken, kommagetallen, procenten en de zakrekenmachine.

In de projecttaak komt onder meer aan de orde: meten (oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, etc.), meetkunde (wegen, roosters, plattegronden, etc.) en ook verhoudingen, diagrammen en zo meer.

In de methode zijn drie niveaus aanwezig, die worden doormiddel van sterren aangegeven. 3 ster niveau is voor de kinderen die meer aankunnen, 2 ster niveau is voor de basisgroep en 1 ster niveau is voor de kinderen die rekenen moeilijk vinden en meer begeleiding nodig hebben.


Begrijpend lezen

Methode: Nieuwsbegrip XL 

Nieuwsbegrip is een interactieve en aansprekende manier om aan de kerndoelen voor begrijpend lezen te werken. Er zijn wekelijks teksten en opdrachten aan de hand van het nieuws. Bovendien besteedt u met Nieuwsbegrip structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën. De kinderen hebben allemaal eigen unieke inloggegevens, dus ook thuis kunnen de kinderen werken aan nieuwsbegrip.


Taal

Methode: Taal Actief

We gebruiken de nieuwste versie van Taal.  Deze methode is opgebouwd uit 8 overkoepelende thema’s van 4 weken. De uitwerking van deze thema’s sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen. De eerste 3 weken wordt er door alle kinderen gewerkt aan het basisprogramma. Naar aanleiding van een toets aan het begin van de vierde week wordt de rest van de week gebruikt voor onderwijs op maat. Tijdens het hele thema worden opdrachten op niveau aangeboden verdeeld in één, twee of drie ster opdrachten.
Spelling

Spelling loopt gelijk op met taal. Elke oneven les in de eerste 3 weken is een oefendictee van 8 woorden. De volgende dag wordt er op drie niveaus (1,2 en 3 ster) geoefend met de aangeboden lesstof. Aan het eind van de derde week volgen in groep 7 een woordendictee en een werkwoordendictee. Daarna wordt er in de vierde week individueel geoefend op de aangeboden lesstof en afgesloten met een zinnendictee. 


Lezen

Blijft u uw kind alstublieft stimuleren thuis te lezen. Zelf lezen blijft heel belangrijk. Het lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek is gratis!

Ook het hardop lezen is in groep 7 heel belangrijk, zo blijft u op de hoogte van de leesontwikkeling van uw kind. Op school lezen we bijna iedere ochtend en is er voor de leerkracht tijd aandacht te besteden aan de kinderen die nog moeite hebben met lezen op tempo.


Geschiedenis

Methode: Bij de tijd

Deze methode bestaat uit 6 blokken van 5 lessen. Na de 5e week krijgt uw kind een samenvatting als huiswerk mee. De leerstof van de  weken wordt in de 6e week getoetst.

              

Aardrijkskunde

Methode: Meander

Deze nieuwe methode laat zien hoe mooi de wereld is en waarom we er zuinig op moeten zijn. De kinderen wordt geleerd wanneer ze om zich heen te kijken hun eigen wereld er ineens anders uit kan zien. Door de koppeling met hun eigen omgeving raken kinderen betrokken en worden ze zich bewust van hun omgeving. Op het einde van groep 8 beschikken de kinderen over de benodigde aardrijkskundige vaardigheden. Meander bestaat uit 25 lessen verdeeld over 5 thema’s van 5 lessen, waarvan de vijfde les altijd een toets is. De kinderen krijgen hiervoor een samenvatting mee naar huis krijgen


Natuur

Methode: Natuurlijk

Voor het vak natuur gebruiken we de methode Natuurlijk. In deze methode is de lesstof in blokken van 5 weken verdeeld. Aan het einde van de 4e week krijgen de kinderen als huiswerk een samenvatting mee naar huis. De lesstof van deze vier weken wordt in de vijfde week getoetst.


Engels

Methode: Groove me

In groep 7 krijgen de kinderen voor het eerst Engels.

De methode is digitaal en gaat uit van een populair (top40) lied de doelen zijn leren communiceren met elkaar en het vergroten van de Engelse woordenschat.


Digitaal leren

De computers worden in groep 7 voor de volgende dingen ingezet:

BLOON

Nieuwsbegrip XL

Ter ondersteuning van de Wereld in getallen

Ter ondersteuning van de Taal actief

Groove me

Verslagen maken

Projecten maken

Schrijven

Methode: Pennenstreken

De kinderen schrijven op school met een vulpen, deze wordt voorzien van vullingen door school. Daarnaast mogen de kinderen ook met een stabillo pen schrijven. Wanneer dit niet op voorschrift van de fysiotherapeut is moet u zelf voor vullingen zorgen.


Gymnastiek

Op maandagochtend van 11:00 uur tot 11:45 uur en woensdagmorgen van 08:30 uur tot 09:15 uur hebben wij gymnastiek. De kinderen moeten dan gymkleren meenemen, zorg ook voor gymschoenen. Op woensdag zien we daarom graag dat uw kind naar de gymzaal toekomt of dat u hem/ haar daar heen brengt, zodat we om 08.30 uur direct kunnen beginnen met de les. Ik zal hier vanaf 08.20 uur aanwezig zijn. Omdat de kinderen naarmate ze ouder worden meer en anders gaan zweten en ruiken mogen de  kinderen gebruik maken van een deodorantroller.


Verkeer

Methode: Voorbereiding verkeersexamen

Hoe ouder kinderen worden, hoe meer zij deelnemen aan het verkeer. Inzicht in verkeer en kennis van de verkeersregels bevordert hun veiligheid. Daarom besteedt onze school aandacht aan het verkeer. In april nemen de kinderen op school deel aan het landelijke, schriftelijke en praktisch verkeersexamen. Tegen die tijd oefenen we oefenexamens. Nog belangrijker is dat u veel samen met uw kind in de stad fietst en dat u dan ook aan uw kind vertelt wat de verkeersregels zijn en wat hij in verkeerssituaties moet doen.


Sociaal-emotionele vorming

 

In groep 7 werken we uit het Grote Kanjerboekwerkboek deel 2, waarin onder andere thema’s voorkomen zoals:

Even voorstellen

Vertrouwen

Zo doe ik

Jezelf zijn;zo ben ik nu eenmaal

Iedereen heeft gelijk?

Ik hoor er niet bij

Overleggen,zeuren,roddelen, praten

Hoe denk ik over……….

Gevoelens

Kritiek geven en ontvangen

Zelfbeheersing


Huiswerk:

Uw kind zal er aan moeten gaan wennen om af en toe tijd vrij te maken thuis om wat huiswerk te doen. U helpt uw kind wanneer u het huiswerk goed in de gaten houdt. Uw kind is nog niet zelfstandig genoeg om alleen de verantwoording hiervoor te dragen te dragen. Laat het er tijdig aan beginnen, kijk waar hulp nodig is en check/overhoor het huiswerk. Als het huiswerk maken goed gaat wordt uw kind hierin steeds zelfstandiger. Dat is heel belangrijk voor de komende jaren.

 U kind zal voor de volgende vakken huiswerk meekrijgen:

1 x per week cijferen

1 x per week werkwoorden

Na ieder thema van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur krijgen de kinderen een samenvatting mee die ze leren moeten.

Oefenen voor het verkeersexamen

Bloon

Ter controle bespreken we elke week het huiswerk gezamenlijk. Of de kinderen thuis met bloon hebben geoefend kan ik op de computer zien.

Na het huiswerk 3 keer vergeten te zijn (te maken of in te leveren) moeten de kinderen eenmalig het huiswerk na schooltijd op school maken.

Als extra krijgen de kinderen een overzicht van de themawoorden van taal mee naar huis. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid de woorden beter eigen te maken. Dit is niet verplicht, maar wel heel wenselijk en uit ervaring blijkt dat de kinderen de toetsen daardoor beter maken.


De jaargids:

In de jaargids die u van onze website (www.wilgenburg.nl) kunt downloaden staat nog veel meer informatie die voor u belangrijk is. Over tien-minuten-gesprekken, rapporten, vakanties, de organisatie van de school, enzovoort.

Houd ook de jaarkalender in de gaten met daarop belangrijke data van 10-minutengesprekken tot de data van show-time.

Heeft u vragen, stel ze gerust. U bent altijd van harte welkom!

 

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955