Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

Communicatie

Goede informatie-uitwisseling

Goed contact tussen school en ouders is belangrijk in de ontwikkeling van de kinderen. Veel zaken zijn beschreven, zodat ouders ze kunnen opzoeken. Natuurlijk kunt u met uw vragen ook terecht bij de leerkracht of de directie. Een afspraak maken kan altijd, het liefst na schooltijd. Dit mag ook altijd via de mail. In een gesprek kunt u dan uw zorgen bespreken. Onder het kopje contact vindt u de contactgegevens.

Rapporten en toetsen

Wij nemen twee keer per jaar, in januari en in juni, een aantal CITO-toetsen af. Daarnaast maken de kinderen regelmatig de methodegebonden toetsen.
Alle leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Twee keer per jaar worden er tien minutengesprekken gehouden, met de mogelijkheid voor een derde gesprek. 

Schoolplan

In het schoolplan staat hoe de school wordt bestuurd, wat het onderwijsbeleid van de Wilgenburg is en hoe het onderwijs op onze school wordt ingevuld. Ook staan er de onderwijsmethoden vermeld die wij gebruiken en de onderwijskundige veranderingen en plannen voor de toekomst. Tevens staat in het schoolplan hoe de zorg voor de leerlingen wordt vormgegevens. Het schoolplan is te vinden op de website van de Wilgenburg en op de website van Stichting Catent.

Schoolgids

Na de start van het nieuwe schooljaar kunnen ouders op de website de nieuwe schoolgids vinden. De schoolgids bevat een aanvulling op het schoolplan en geeft informatie die specifiek voor dat schooljaar van toepassing is, zoals de klassenindeling met leerkrachten en het gym- en vakantierooster. Ook geeft de directie een verantwoording over de ontwikkeling en de voortgang van het onderwijs op onze school, hoe groep acht het voorgaande jaar bij de CITO toets heeft gescoord en naar welke schooltypen deze kinderen zijn gegaan.
 

Jaarkalender

Kort na de start van het schooljaar krijgen de ouders een A4 met een overzicht van de vakanties, studiedagen, data waarop de rapporten mee naar huis worden gegeven, tienminutengesprekken, bijzondere activiteiten, feesten, vergaderingen. Data die in de loop van het schooljaar een bijzondere invulling krijgen, worden in het informatiebulletin vermeld.

Ouderportaal

Via het ouderportaal kunt u naar de administratie van het leerlingvolgsysteem. Hierin ziet u onder andere de adresgegevens en wie er bij het kind in de klas zitten. Via dit systeem kunt u ook de gegevens aanpassen. In de loop van 2018-2019 zult u hierin ook de gegevens van methodeonafhankelijke toetsen vinden.

Parro-app

Via de Parro -app krijgt u veel informatie. Leuke, gezellige momenten in de klas, maar ook informatie over de afwezigheid van de leerkracht, of er nog hulpouders nodig zijn en als er bijzonderheden zijn  in de school. Deze app kunt u downloaden. U ontvangt via school een koppelcode.  

Maandelijks informatiebulletin

Gedurende het schooljaar krijgen de ouders een informatiebulletin toegestuurd via de e-mail. 

 


De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955