Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

Groep 8

Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs

En dan ineens, is uw kind alweer klaar om de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs. Om kinderen in groep 8 voor te bereiden op het voortgezet onderwijs organiseert we een aantal activiteiten. Deze helpen de leerlingen en hun ouders een goede keuze te maken. 

Informatie voor leerlingen

  • Voorlichtingsgesprekken in de klas over het voortgezet onderwijs
  • Bezoeken van een open dag op TAK-Landstede, Meander, Van der Capellen en Thorbecke Scholengemeenschap
  • Open lessen bijwonen
  • Informatieboekjes van de overheid over onder andere de basisvorming en de diverse schooltypen na de basisschool
  • De VO Gids, een onafhankelijke keuzegids voor leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en hun ouders
  • De Zwolse Scholengids, waarin de scholen voor voortgezet onderwijs in Zwolle zichzelf presenteren

Informatie voor ouders

Voor de ouders is er in september op school een voorlichtingsavond. Ook worden ze met hun kinderen in de loop van het schooljaar uitgenodigd door het voortgezet onderwijs voor het bezoeken van open lesdagen en informatieavonden. Doorgaans worden die in januari en februari gehouden.

Toetsing voor schoolkeuze

Tijdens de basisschooljaren doen de leerlingen ieder schooljaar CITO-toetsen. Deze toetsen zijn naast de eindtoets CITO in groep 8 en het oordeel van de leerkracht medebepalend voor de keuze na de basisschool.

Eindadvies schoolkeuze

In maart schrijft de school voor de schoolkeuze een eindadvies de schoolkeuze en worden er afrondende gesprekken met ouders en kinderen gehouden. Vervolgens besluiten de ouders naar welke school voor voortgezet onderwijs het kind gaat. De ouders vullen het inschrijfformulier in en wij regelen verdere aanmelding.

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955