Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

Hygiëne en veiligheid

Een prettige en veilige omgeving voor iedereen

Om ervoor te zorgen dat iedereen op de Wilgenburg zich prettig en veilig voelt, hebben we afspraken gemaakt met betrekking tot hygiëne en veiligheid. Er is op school een veiligheidsplan, bedrijfshulpplan, een noodplan en een ontruimingsprocedure. Een aantal teamleden is opgeleid voor bedrijfshulpverlening en/of EHBO. Zo is duidelijk wat te doen in geval van calamiteiten.

Hoofdluis voorkomen

Hoofdluis komt regelmatig voor op basisscholen. Dit dient zo snel mogelijk ontdekt en behandeld te worden om verdere verspreiding te voorkomen. Van ouders verwachten we dat ze de constatering van hoofdluis direct bij de school melden. Ook zijn er op onze school ‘luizenouders’ die alle leerlingen in de eerste week na iedere vakantie op hoofdluis controleren. Op de website van de GGD is informatie te vinden over het bestrijden van hoofdluis. Klik hier voor een directe link naar deze site. Op deze website is ook het protocol hoofdluis te vinden, onder het kopje protocollen.
 

Verkeersveiligheid bevorderen

Met het project 'Veilig op weg in het verkeer’ verbetert de Wilgenburg de verkeersveiligheid van de leerlingen. We hebben daarbij aandacht voor de fysieke omgeving van de school, verkeersregels en verkeersgedrag. Groep 7 doet daarnaast mee aan het theoretisch- en praktisch verkeersexamen.

De verkeersveiligheid rondom school wordt door ouders verzorgd. Samen met ouders van de basisscholen de Aquarel wordt het klaar-overen op de oversteekplaats aan de Waallaan geregeld met een rooster.
Natuurlijk hebben we alle hulp nodig van u als het gaat om de verkeersveiligheid rondom de school. Gedraag u als een echte "heer in het verkeer" rondom de school en alle kinderen kunnen veilig in school komen! We rekenen op uw medewerking!
 

Vervoer van (school)kinderen in eigen auto 

Voor het vervoer van kinderen door ouders hebben we de volgende afspraak. Op de voorstoel mag een kind in een zitje/verhoger. Op de achterbank mogen drie kinderen zonder zitje/verhoger; uiteraard wel in de gordels. Het meest gewenst is echter ervoor te zorgen dat toch alle kinderen in een zitje/verhoger zitten. 

In onze schoolgids vindt u meer en uitgebreidere informatie over hygiëne en veiligheid.

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955