Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool De Wilgenburg? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Uw kind wordt 4 en mag naar school. Nu nog kiezen….
U hebt onze website al gevonden, met heel veel informatie. Toch kunnen we voorstellen dat er nog vele vragen overblijven. Uiteraard wilt u ook even de sfeer proeven en een persoonlijk gesprek voeren. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur Irna Koot. Zij is aanwezig op maandag tot en met donderdag en is bereikbaar op 038-4533955, of via directie.wilgenburg@catent.nl. Uw kind is van harte welkom om mee te komen naar het gesprek!

Hoe kunt u aanmelden?

  • Wanneer u voor de Wilgenburg kiest, vult u een aanmeldformulier in, wat u bij de directeur kunt halen. Dit levert u in bij de school. Hierna ontvangt u een bewijs van aanmelding via de mail.
  • Een aantal weken voordat uw kind 4 wordt, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek, wat volledig gaat over het kind en de ontwikkeling van het kind. Hierbij zit ook de toekomstige leerkracht van uw kind.
  • Hierna kan de school overgaan tot inschrijving. Wanneer er vanuit de school nog vragen zijn, zullen we een tweede gesprek plannen.
  • Kort voordat uw kind op school komt, mag het één dag (deel) op school komen en in de klas meedoen. Dit doen we in overleg met de leerkracht.
  • Kinderen die een maand vóór de zomervakantie jarig zijn, mogen na de zomervakantie komen.
  • Wanneer uw kind van een andere school komt, zullen we altijd contact opnemen met de school van herkomst. Ook zal die school een onderwijskundig verslag maken en zal in overleg worden bekeken of plaatsing haalbaar en wenselijk is.

Voor ons overzicht stellen we het op prijs dat leerlingen zo vroeg mogelijk worden ingeschreven als nieuwe leerling. Elk kind mag naar de basisschool als het vier jaar is geworden. Zij mogen niet zomaar afwezig zijn. Met vijf jaar is het kind leerplichtig.


Binnen onze school is Prokino gevestigd. Zij kunnen voorzien in voorschoolse en naschoolse opvang. Via onderstaande link kunt u rechtstreeks op hun webpagina komen. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kunt u bij hen informatie opvragen.

http://www.prokino.nl/kinderopvang/zwolle/plons-wilgenburg/home


Onze schoolgids, website, nieuwsbrieven etc. zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Met foto’s e.d. laten we zien waar we als school mee bezig zijn. Voor het gebruik van foto’s en filmpjes waar leerlingen opstaan vragen wij (vooraf) uw toestemming. U als ouder/verzorger mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto/filmpje te plaatsen. Dit doen wij via onze interne Parro-app.