Aanmelden

Zo eenvoudig is het!

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool De Wilgenburg? Loop gerust even binnen of neem contact met ons op via het contactformulier.

Op de Wilgenburg bieden wij ook voorschoolse (VSO) en naschoolse (BSO) opvang. Meer informatie over kinderopvang Catent kunt u hier vinden. Aanmelden voor de VSO en BSO kan via: Aanmeldformulier BSO en VSO

Wilt u uw peuter aanmelden voor de peuteropvang van Doomijn? Dan kan dat via: Aanmeldformulier peuteropvang Doomijn
Meer informatie vindt u op de website van Doomijn

Filmpje: peuterochtend stichting Catent.

Heeft u aanvullende vragen of wilt u een afspraak maken voor een rondleiding?
Neem dan contact met ons op!

Uw kind wordt 4 en mag naar school. Nu nog kiezen….
U hebt onze website al gevonden, met heel veel informatie. Toch kunnen we voorstellen dat er nog vele vragen overblijven. Uiteraard wilt u ook even de sfeer proeven en een persoonlijk gesprek voeren. U kunt een afspraak met ons maken door ons te bellen op: 038-4533955 of u kan mailen naar: info.wilgenburg@catent.nl.

Hoe kunt u aanmelden?

  • Wanneer u voor de Wilgenburg kiest, vult u een aanmeldformulier in, deze mag u bij de directeur ophalen. Dit levert u in bij de school. Hierna ontvangt u een bewijs van aanmelding via de mail.
  • Een aantal weken voordat uw kind 4 wordt, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek, wat volledig gaat over uw kind en de ontwikkeling van uw kind. Hierbij zit ook de toekomstige leerkracht.
  • Hierna kan de school overgaan tot inschrijving. Wanneer er vanuit de school nog vragen zijn, zullen we een tweede gesprek plannen.
  • Kort voordat uw kind op school komt, mag het een dag(deel) komen wennen op school en in de klas meedoen. Dit doen we in overleg met de leerkracht.
  • Kinderen die een maand vóór de zomervakantie jarig zijn, mogen na de zomervakantie komen.
  • Wanneer uw kind van een andere school komt, zullen we altijd contact opnemen met de school van herkomst. Ook zal die school een onderwijskundig verslag maken en zal in overleg worden bekeken of plaatsing haalbaar en wenselijk is.

Voor ons overzicht stellen we het op prijs dat leerlingen zo vroeg mogelijk worden ingeschreven als nieuwe leerling. Elk kind mag naar de basisschool als het vier jaar is geworden. Zij mogen niet zomaar afwezig zijn. Met vijf jaar is het kind leerplichtig.


Binnen onze school is Prokino gevestigd. Zij kunnen voorzien in voorschoolse en naschoolse opvang. Via onderstaande link kunt u rechtstreeks op hun webpagina komen. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kunt u bij hen informatie opvragen.

http://www.prokino.nl/kinderopvang/zwolle/plons-wilgenburg/home


Onze schoolgids, website, nieuwsbrieven etc. zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Met foto’s e.d. laten we zien waar we als school mee bezig zijn. Voor het gebruik van foto’s en filmpjes waar leerlingen opstaan vragen wij (vooraf) uw toestemming. U als ouder/verzorger mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto/filmpje te plaatsen. Dit doen wij via onze interne Parro-app.