Ons onderwijs

Typisch basisschool De Wilgenburg

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool De Wilgenburg in Zwolle alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Wij bieden onderwijs, waar we trots op zijn. De school staat goed aangeschreven en heeft een goede naam in de wijk. De rust die er heerst in de school tijdens werkuren, wordt door veel ouders als heel positief ervaren. En met recht, wij doen daar dagelijks ons best voor. We gaan uit van de volgende aspecten:

Rust en regelmaat zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ook voorspelbaarheid is een kernwaarde in onze school. De keuze van onze methodieken is hier mede op gestoeld. De Kanjer training is hier een goed voorbeeld van. Voor uitgebreide informatie over de methodieken kunt u onze schoolgids bekijken.

Samen doelen behalen
We werken handelingsgericht. Deze positieve benadering gaat uit van wat het kind nodig heeft van de leerkracht om gestelde doelen te halen. We zetten onze ideeën om in concreet handelen en is meer dan een plannetje:

 • We kijken wat uw kind nodig heeft van de leerkracht.
 • We zijn sterk in oplossingsgericht denken en handelen.
 • We gebruiken uw ervaringsdeskundigheid en die van het kind in het onderwijs.

Maar bovenal werken we aan:

 • Je gedrag, hoe je jezelf ontwikkelt en hoe je het best functioneert in de groep.
 • Je eigen verantwoordelijkheid en de wijze waarop je leert.
 • Je zelfstandigheid.
 • Je creativiteit.

Wat zijn onze plannen voor de komende 3 jaar?
Thema 1
Elke dag samen een beetje beter….  
We delen en leren van successen.
We verankeren borging in de organisatie.
We laten ons inspireren door de stem van het kind.
We hebben vertrouwen in onszelf en elkaar om te kunnen groeien.
We zijn allen mede-eigenaar van de verbetercultuur.

Thema 2
….leren we om te bloeien…… 
We leren van zelf ontdekken, het maakt deel uit van onze lessen.
We stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en denkvermogen.
We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden.
We maken samen plezier bij het leren.

Thema 3
…..in een veranderende omgeving 
We geven leerlingen handvaten om grip te krijgen op de complexe leefomgeving, met bijzondere aandacht voor de veranderende gezinssamenstellingen, duurzaamheid, globalisering en technologie.
We presenteren ons werk aan elkaar.
We maken bewuste keuzes vanuit ons eigen handelen.
We geven ICT een verantwoorde plek binnen ons onderwijs.


We zijn er heel trots op, wij zijn cultuurschool in fase 3. Dat betekent dat het cultuuraanbod zover geïntegreerd is in het onderwijs, dat we ons cultuurschool mogen noemen. We hebben een 4 jaarlijkse cyclus waarin dans, drama, beeldende vorming en muziek aan de orde komen. We besteden veel aandacht aan het procesgericht werken, waarbij we minder accent leggen op het eindproduct, maar meer op het inzetten van je creativiteit om te komen tot een beter eindresultaat. We maken de Zwolse cultuur onderdeel van het plan, waarmee we de omgeving van de kinderen dichterbij brengen en meer tot leven laten komen. Bezoekjes aan de Zwolse musea, de Sassenpoort en het HCO maken deel uit van het plan.  Het cultuurbeleidsplan ligt op school ter inzage.


Wij zijn een kanjerschool en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. Maar wat is de kanjertraining nu eigenlijk?

De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Doelen van de kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
 • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen;
 • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten;
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen;
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen;
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Thema’s voor kinderen:

 • Hoe zie ik mezelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens, wat zijn dat?
 • Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven;
 • Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/ zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden;
 • Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Zichtbaar in de school en in de groep hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:

 • We vertrouwen elkaar;
 • We helpen elkaar;
 • We werken samen / niemand speelt de baas;
 • We hebben plezier / niemand lacht uit;
 • We doen mee / niemand blijft zielig.
 • Voor meer informatie kunt u kijken op www.kanjertraining.nl
Kanjerschool

Onze school scoort ruim boven de gemiddelde landelijke score. In onze schoolgids ziet u een recent overzicht van de resultaten.

Uit onze contacten met het voortgezet onderwijs blijkt dat het overgrote deel van de Wilgenburg- leerlingen het naar verwachting doet in het voortgezet onderwijs. Aan de hand van de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs analyseren we na drie jaar of we de leerlingen goed geadviseerd hebben. Uit analyse van deze gegevens blijkt dat onze adviezen goed overeenkomen met behaalde resultaten. Een goed overzicht vindt u op de website scholen op de kaart.