Kinderopvang op de Wilgenburg

Met plezier in een veilige omgeving ontwikkelen

Kinderopvang op de Wilgenburg

Vanaf 2 september 2024 is de Wilgenburg een kindcentrum waar kinderen tussen de 2 en 13 jaar van harte welkom zijn. Het basisonderwijs (de Wilgenburg), de peuteropvang (Doomijn) en de BSO (Catent Kinderopvang) zitten dan samen onder één dak. Zo is er voor de kinderen een soepele overgang tussen de verschillende groepen en school.

Fijne tijd op de buitenschoolse opvang
Op BSO de Wilgenburg bieden wij uw kind graag een fijne tijd. We vinden het belangrijk dat uw kind de ruimte krijgt en zich met plezier in een veilige omgeving kan ontwikkelen.

Een belangrijk onderdeel van De Wilgenburg is de ‘Kanjertraining’, een pedagogische aanpak die zowel tijdens als buiten schooltijd centraal staat. Deze training bevordert een veilige en positieve omgeving, wat essentieel is voor een fijne BSO-tijd.

Leerlingen van de Wilgenburg zijn vanaf 2 september 2024 van harte welkom op onze voorschoolse en buitenschoolse opvang:

Maandag             07.00 – 08.30 uur en 14.00 – 18.30 uur
Dinsdag               07.00 – 08.30 uur en 14.00 – 18.30 uur
Woensdag           vanaf 1 januari 2025
Donderdag          07.00 – 08.30 uur en 14.00 – 18.30 uur
Vrijdag                 bij voldoende aanmeldingen

Kinderen hebben op BSO de Wilgenburg echt iets te kiezen. Er zijn verschillende, leuke, sportieve, creatieve en muzikale activiteiten.

 Meld uw kind aan voor BSO op de Wilgenburg
Gaat uw kind naar school op De Wilgenburg? Dan kunt u uw zoon/dochter  aanmelden voor de voorschoolse of naschoolse opvang (BSO) van Catent Kinderopvang.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier:
Aanmelden

Medewerkers buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door enthousiaste medewerkers die zowel in de buitenschoolse opvang als in het onderwijs werken. Zo zorgen wij samen voor een optimale doorgaande lijn.

Wil je bij ons komen werken als Pedagogisch medewerker? Klik hier voor vacatures op de Wilgenburg of een van de andere locaties van Catent Kinderopvang.

LRK-nummer BSO
Op dit moment is de aanvraag voor een registratienummer in behandeling door het Landelijk Register Kinderopvang. Zodra het LKR- nummer bekend is, wordt dat hier vermeld.

Peuteropvang op de Wilgenburg
De peuteropvang op de Wilgenburg wordt vanaf september 2024 verzorgd door Doomijn. Kijk op www.doomijn.nl voor meer informatie over de peuteropvang.

Meer informatie over de BSO op de Wilgenburg
Voor meer informatie klik op één van de onderstaande links of mail naar: directie.wilgenburg@catent.nl

Neem ook eens een kijkje voor handige informatie over de manier waarop wij kinderopvang verzorgen op www.kinderopvangcatent.nl.

Tarievenlijst BSO 2024
Pedagogisch beleidsplan Catent Kinderopvang
Pedagogisch werkplan BSO de Wilgenburg (in ontwikkeling)
Veiligheid- en gezondheidsbeleid Catent Kinderopvang
Veiligheid en gezondheid op de Wilgenburg (in ontwikkeling)